vrijdag 4 maart 2011

We support...

We support our military people, held hostage by Lybia

Wij steunen onze mensen, die door Libië worden gegijzeld.

1 opmerking: